Kadra świetlicy

Kierownik Świetlicy – mgr JAKUB ZEMLAK

 • absolwent Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy, kierunek: pedagogika, specjalność: resocjalizacja
 • studnia podyplomowe w zakresie: doradztwo zawodowe i andragogika, socjoterapia, edukacja seksualna oraz wychowanie do życia w rodzinie
 • koordynator wielu projektów finansowanych ze środków Urzędu Miasta Włocławek, Urzędu Województwa Kujawsko-Pomorskiego, Fundacji ,,Anwil dla Włocławka” i innych
 • koordynator grup wolontariackich (zarówno w szkole, jak i w świetlicy); za swe zaangażowanie i krzewienie idei wolontariatu czterokrotnie uhonorowany przez Prezydenta Miasta Włocławek
 • od wielu lat pełni funkcję kierownika wypoczynków letnich dla dzieci i młodzieży (zarówno kolonie, jak i półkolonie)
 • praktyka zawodowa: placówka opiekuńczo-wychowawcza, Zakład Karny we Włocławku
 • Ukończone kursy i szkolenia: kurs przygotowawczy dla kandydatów na wychowawców w placówkach wypoczynku dzieci i młodzieży, szkolenie ,,Finanse w organizacjach”, szkolenie ,,Pisanie projektów”, szkolenie ,,Pomoc w zakresie pracy ulicznej i interwencji domowej”, kurs instruktażowy dla kandydatów na kierowników wypoczynku dzieci i młodzieży, kurs I stopnia z zakresu Pierwszej Pomocy Przedmedycznej zorganizowanej przez Maltańską Służbę Medyczną, szkolenie ,,Wolontariat w szkole”, warsztaty ,,Na tropach własnego serca” dla wolontariuszy.

Wychowawca świetlicy – OLIWIA LEWANDOWSKA

 • studentka III roku Pedagogiki spec. resocjalizacja na Uniwersytecie Mikołaja Kopernika w Toruniu
 • od wielu lat związana z naszą placówką jako wolontariuszka
 • ukończony kurs wychowawcy wypoczynku
 • współorganizatorka wielu przedsięwzięć sportowych adresowanych dla społeczności lokalnej.