Realizowane projekty

1.ŚWIETLICA TRAMPOLINA

W ramach niniejszego zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek prowadzona jest placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina”.

Świetlica znajduje się w rejestrze placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Urząd Miasta Włocławek.

Świetlica poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty zajęć planuje nie tylko realizację zadań opiekuńczych, ale również takie, które sprzyjać będą optymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zgodnemu z powszechnie obowiązującymi normami i standardami życia rodzinnego, a co za tym idzie przeciwdziałać będzie powstawaniu zjawiskowych form niedostosowania społecznego.

Placówka z uwagi na jej pozaszkolnych charakter wspiera środowisko rodzinne w procesie wychowania, by dzieci i młodzież mogły aktywnie, bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas poza szkołą i domem rodzinnym. W roku 2021 świetlica swoim podopiecznym oferować będzie szeroki zakres zajęć, zarówno specjalistycznych prowadzonych przez pedagogów i innych specjalistów, jak również inne formy aktywności determinujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Oferta programowa obejmuje m.in.

 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, integracyjne prowadzone przez pedagogów, socjoterapeutę
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, edukacyjne, pomoc w odrabianiu zadań,
 • zajęcia językowe (języki obce)
 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy,
 • zajęcia sportowe (gimnastyczne, ogólnorozwojowe, gry zespołowe)
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, XBOX, trampolina itp.);
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. wieczór kolęd, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • rodzinne warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia,
 • rodzinne konkursy plastyczne,
 • wycieczki,
 • wyjścia poza świetlice do instytucji o charakterze kulturalnym, rozrywkowych, rekreacyjnym, jak np. teatr, kino, basen, kręgle itp.

Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00, a w okresie ferii zimowych, wakacji i dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godz. 10:00 – 14:00.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

PROJEKTY FINANSOWANE Z GRANTÓW FUNDACJI ,,ANWIL”

1.,,WSPÓLNIE DZIAŁAMY I CZAS MIŁO SPĘDZAMY”

Niniejszy projekt dotyczy niwelowania skutków pandemii koronawirusa poprzez tworzenie przestrzeni do podejmowania wspólnych działań przez różne grupy społeczne: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze. Parafia planuje zorganizować szereg działań, które pozwolą na reintegracją społeczną, jak również sprzyjać będą budowaniu relacji międzypokoleniowych, wspólnym działaniom i spędzaniu czasu wolnego. Projekt obejmować będzie szereg inicjatyw, w których udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich wspomnianych grup społecznych.

W ramach niniejszego projektu parafia planuje zrealizować następujące działania:

 • prowadzenie kawiarenki międzypokoleniowej, w której różne grupy społeczne mogłyby się spotykać, rozmawiać ze sobą przy kawie, herbacie, grach stolikowych. Spotkania w kawiarence służyłyby wymianie wiedzy, doświadczeń, planowaniu wspólnych działań i przedsięwzięć; kawiarenka zorganizowana byłaby w pomieszczeniach funkcjonującej przy parafii świetlicy środowiskowej dwa razy w miesiącu w niedzielę przez 4h;
 • wspólne wyjścia do Multikina;
 • dwa występu Teatru z Krakowa, który zaprezentowałby swoje przedstawienia w naszej parafii ukazujące istotne w życiu wartości;
 • organizacja warsztatów rękodzieła w okresie przed Wielkanocą, których zwieńczeniem będzie przygotowanie kiermaszów świątecznych;
 • organizacja warsztatów kulinarnych;
 • organizacja dwóch rodzinnych konkursów plastycznych z nagrodami na wykonanie ozdoby choinkowej oraz palmy wielkanocnej;
 • organizacja konkursu ,, Historia pisana oczami dziadków”, w którym młodzi ludzie będą mieli za zadanie spisać w ciekawej formie wspomnienia swoich dziadków związanych z wyborem Karola Wojtyły na papieża, by w ten sposób po raz kolejny móc świętować 100.rocznicę Jego narodzin;
 • Wspólny wyjazd edukacyjno-integracyjny dla uczestników naszego projektu do Warszawy. Głównym punktem wyjazdu będzie ,,Niewidzialna Wystawa”, która stanowi interaktywną podróż w niewidzialny świat, podczas której każdy będzie mógł wypróbować, jak radzić sobie w codziennych sytuacjach bez pomocy wzroku – wyłącznie za pomocą zmysłu słuchu, dotyku i węchu. Przewodnikami ich będą osoby niewidome i niedowidzące, którzy chcą wprowadzić zwiedzających w swój świat.

2. Sport i rekreacja to super atrakcja

W ramach niniejszego projektu planowane są:

 • Pieszy rajd z zadaniami w miesiącu czerwcu, w trakcie którego grupy składające się zarówno z dzieci, młodzieży, dorosłych i seniorów będą musieli wspólnie rozwiązywać napotykane w lesie zagadki i zadania. Rajd pieszy zakończony zostanie wspólnym ogniskiem z pieczeniem kiełbasek;
 • Rajdy rowerowe – w okresie wiosenno-letnim parafia zorganizuje 2 rajdy rowerowe ogólnodostępne, zakończone wspólnym grillowaniem, poczęstunkiem;
 • Rodzinny spływ kajakowy – organizacja spływu kajakowego dla 50 osób, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele różnych grup społecznych;
 • Organizacja systematycznych zajęć sportowych w koszykówkę na boisku parafialnym oraz w siatkówkę plażową. Elementem tychże zajęć będzie rozegranie dwóch turniejów sportowych z nagrodami w niniejszych dyscyplinach.
 • Paintaball – sportowa rywalizacja międzypokoleniowa, w której uczestnicy wykazać się będą musieli współpracą, odpowiednia strategią działania. Bardzo atrakcyjna forma aktywności, która cieszy się dużym zainteresowaniem ze strony poprzednich uczestników.