Realizowane projekty

1.ŚWIETLICA TRAMPOLINA

W ramach niniejszego zadania publicznego współfinansowanego ze środków Gminy Miasto Włocławek prowadzona jest placówka wsparcia dziennego – świetlica środowiskowa dla dzieci i młodzieży ,,Trampolina”.

Świetlica znajduje się w rejestrze placówek wsparcia dziennego prowadzonego przez Urząd Miasta Włocławek.

Świetlica poprzez stworzenie zróżnicowanej oferty zajęć planuje nie tylko realizację zadań opiekuńczych, ale również takie, które sprzyjać będą optymalnemu rozwojowi dzieci i młodzieży, zgodnemu z powszechnie obowiązującymi normami i standardami życia rodzinnego, a co za tym idzie przeciwdziałać będzie powstawaniu zjawiskowych form niedostosowania społecznego.

Placówka z uwagi na jej pozaszkolnych charakter wspiera środowisko rodzinne w procesie wychowania, by dzieci i młodzież mogły aktywnie, bezpiecznie i konstruktywnie spędzać swój wolny czas poza szkołą i domem rodzinnym. W roku 2019 świetlica swoim podopiecznym oferować będzie szeroki zakres zajęć, zarówno specjalistycznych prowadzonych przez pedagogów i innych specjalistów, jak również inne formy aktywności determinujące prawidłowy rozwój fizyczny i psychiczny.

Oferta programowa obejmuje m.in.

 • zajęcia socjoterapeutyczne, profilaktyczne, integracyjne prowadzone przez pedagogów, socjoterapeutę
 • zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego,
 • zajęcia rewalidacyjne, kompensacyjno-wyrównawcze, edukacyjne, pomoc w odrabianiu zadań,
 • zajęcia językowe (języki obce)
 • zajęcia plastyczne z zastosowaniem różnych metod pracy,
 • zajęcia sportowe (gimnastyczne, ogólnorozwojowe, gry zespołowe)
 • zajęcia taneczno-rytmiczne
 • gry i zabawy świetlicowe (gry planszowe, XBOX, trampolina itp.);
 • imprezy okolicznościowe o charakterze integracyjnym, kulturalnym i rozrywkowym (np. wieczór kolęd, bal karnawałowy, spotkanie wielkanocne, festyn z okazji Dnia Dziecka, Noc Świętojańska, Dzień Pieczonego Ziemniaka, Bal Wszystkich Świętych, Andrzejki, Mikołajki, Jasełka Bożonarodzeniowe,
 • rodzinne warsztaty plastyczne i kulinarne z okazji świąt wielkanocnych oraz Bożego Narodzenia,
 • rodzinne konkursy plastyczne,
 • wycieczki,
 • wyjścia poza świetlice do instytucji o charakterze kulturalnym, rozrywkowych, rekreacyjnym, jak np. teatr, kino, basen, kręgle itp.

Świetlica funkcjonuje we wszystkie dni robocze w godzinach 14:00 – 18:00, a w okresie ferii zimowych, wakacji i dni wolnych od zajęć lekcyjnych w godz. 10:00 – 14:00.

Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

 

2. MAMY TALENT

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie organizacji zajęć rozwojowych dla dzieci i młodzieży zagrożonych wykluczeniem społecznym. W ramach zadania Parafia organizować będzie następujące formy aktywności: zajęcia muzyczno-rytmiczne, teatralne, plastyczne, jak również zorganizuje kiermasz bożonarodzeniowy oraz konkurs plastyczny związany z osobą Jana Pawła II z racji 100.rocznicy jego urodzin. 

 

3. FESTIWAL DEO GRATIAS

Zadanie współfinansowane ze środków Województwa Kujawsko – Pomorskiego w zakresie upowszechniania kultury. Parafia już po raz dwunasty pragnie zorganizować jednodniowy Ogólnopolski Festiwal Piosenki Religijnej. Tegorocznym hasłem festiwalu będzie ,,Śpiewamy dla Jana Pawła II”, by uczcić obchody 100. rocznicy urodzin Papieża Polaka oraz patrona naszego województwa. Pierwotnie festiwal miał odbyć się w maju, jednakże z uwagi na pandemię koronawirusa został przeniesiony na październik.

 

4. NIE ZOSTAWAJ W TYLE – UPRAWIAJ SPORT Z ANWILEM 

Projekt zakłada organizację I Oriońskiego Turnieju Piłki Siatkowej. Termin zawodów z uwagi na sytuacje epidemiczną w Polsce został przeniesiony z marca na okres jesienny. Ponadto w ramach projektu organizowane są zajęcia sportowo-ruchowe dla dzieci, pieszy rajd z zadaniami oraz rajdy rowerowe zakończone wspólnym grillowaniem.

 

5. WAKACJE TU I TERAZ Z ANWILEM

Projekt obejmuje organizację letniego wypoczynku w postaci półkolonii dla dzieci i młodzieży w wieku 8-18 lat z terenu miasta Włocławek, które pozostawać będą w miejscu zamieszkania. Z uwagi na panującą sytuację w kraju i ograniczoną liczbę zorganizowanych wyjazdów (kolonii, obozów) parafia planuje zorganizować 4.-tygodniowy turnus półkolonii. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. Program zajęć obejmować będzie szereg zajęć o charakterze edukacyjnym prowadzonym w formie zabaw, turniejów wiedzy inspirowanych programami telewizyjnymi, zajęcia rozwojowe (np. taniec towarzyski, hip hop, tańce integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne), zajęcia sportowo – ruchowe (np. turnieje sportowe, ZUMBA KIDS, wycieczka rowerowa, rajdy piesze). Oprócz wyżej wspomnianych form aktywności dzieci i młodzież skorzystają z miejscowych atrakcji, jak np. kino, kręgle, park trampolin, Centrum Edukacji Ekologicznej. Ważnym aspektem realizowanych działań będą zajęcia socjoterapeutyczne. Chcemy w ten sposób pomóc dzieciom i młodzieży na nowo odnaleźć się w realnej rzeczywistości poprzez integrację uczestników zajęć, rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów itp. Zajęcia te będą miały na celu pokazanie bogactwa jakie niesie za sobą spotkanie z drugim człowiekiem i wartość innych osób w naszym życiu. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny itp., jak również w zakresie przeciwdziałania podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań ryzykownych oraz na temat uzależnień behawioralnych od Internetu, telefonów komórkowych. Pragniemy, by czas wakacji upłynął w sposób bezpieczny, radosny, przyniósł odprężenie i odpoczynek, ale również dostarczał bodźców sprzyjających optymalnemu rozwojowi młodego człowieka.