DAROWIZNA

Dziękujemy za Waszą życzliwość, modlitwę, ale także za ofiary finansowe i wszystkie wpłaty na konto bankowe naszej parafii, przez które wspieracie naszą działalność opiekuńczo-charytatywną.

Dane do przelewu:

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego
ul. Ostrowska 8
87-800 Włocławek
PKO BP O/Włocławek
Nr rachunku:  36 1020 5170 0000 1102 0047 4783
tytułem: Darowizna na kościelną działalność charytatywno-opiekuńczą

Polecamy naszych dobroczyńców w codziennej modlitwie.


1% podatku dla Parafii Najświętszego Serca Jezusowego

KRS 0000282796 z dopiskiem: Włocławek

Fundacja Księdza Orione Czyńmy Dobro,
ul. Lindleya 12, 02-005 Warszawa
www.czynmydobro.pl