Ochrona Dzieci i Młodzieży

Głównymi założeniami na których opiera się praca duszpasterska, apostolska i wychowawcza w Dziełach Zgromadzenia Zakonnego Małe Dzieło Boskiej Opatrzności – Orioniści Prowincja Polska, to przede wszystkim kształtowanie i rozwijanie w młodych ludziach miłości do Boga i bliźniego, umiłowania do czynienia dobra, a przy tym unikanie zła, wpajanie poszanowania i zrozumienia względem drugiego człowieka i jego potrzeb. Stąd potrzeba klarownych zasad pracy z młodym człowiekiem, wytycznych ukierunkowujących te pracę tak, aby dobro powierzonych naszej trosce osób dla wszystkich było dobrem naczelnym.

Szczegółowych informacji o:

  • normach i wytycznych, oraz procedurze ochrony małoletnich w praktyce wychowawczej i duszpasterskiej Zgromadzenia Zakonnego Księży Orionistów Prowincji Polskiej,
  • pomocy ofiarom nadużyć seksualnych i pokrzywdzonych przez osoby duchowne,
  • pomocy duszpasterskiej,

udzielają

Delegat ds. Ochrony Dzieci i Młodzieży
Ks. Michał Szczypek FDP
tel. 504 800 424
delegat@orione.pl

Duszpasterz ds. pomocy ofiarom nadużyć
Ks. Adam Gołębiak FDP
duszpasterz@orione.pl