Stowarzyszenie “Trampolina dla Polski”

STOWARZYSZENIE ,,TRAMPOLINA DLA POLSKI”

 

Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski” swą oficjalną działalność prowadzi od roku 2013. Organizacja ta skupia osoby, które pragną aktywnie uczestniczyć w życiu społecznym poprzez podejmowanie różnorakich inicjatyw na rzecz społeczności lokalnej miasta Włocławek. W swej dotychczasowej działalności stowarzyszenie zorganizowało:

  • 5 edycji Międzyosiedlowej Ligi Piłkarskiej ,,Kazik” (rozgrywki trwające od kwietnia do czerwca)
  • 4 Turnieje Piłki Siatkowej
  • 4 Turnieje w Koszykówkę
  • 1 edycję rozgrywek tenisa stołowego.

Ponadto członkowie oraz wolontariusze stowarzyszenia współorganizowali 1 Maraton MTB we Włocławku. Wspomagali również organizację Półmaratonu we Włocławku, Biegu Cudu nad Wisłą.

Stowarzyszenie realizuje również szereg zadań o charakterze edukacyjnym, rozwojowym. Bowiem w swej historii działalności realizowało projekty mające na celu organizację zajęć muzycznych, teatralnych, plastycznych, sportowych. Stowarzyszenie ,,Trampolina” było prekursorem działań w zakresie streetworkingu na terenie Osiedla Kazimierza Wielkiego we Włocławku, oferując dzieciom i młodzieży przebywającej na blokowiskach szereg konstruktywnych form zagospodarowania czasu wolnego. Efektem niniejszych działań była również organizacja szeregu ulicznych turniejów sportowych adresowanych do młodych ludzi z miasta Włocławek.

Stowarzyszenie kilkakrotnie było już organizatorem półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży.

Adresatami działań podejmowanych przez Stowarzyszenie są mieszkańcy miasta Włocławek, ale niejednokrotnie udział w podejmowanych przedsięwzięciach brały udział osoby spoza miasta.

Stowarzyszenie Trampolina dla Polski
ul. Ostrowska 8, 87-800 Włocławek
NIP: 8883117904
REGON: 341408620

Kontakt: trampolina.wloclawek@gmail.com

Dane dotyczące konta bankowego

Nazwa banku

Bank PKO BP Oddział we Włocławku

Nr konta: 09 1020 5170 0000 1202 0126 2666

 

STATUT STOWARZYSZENIA

 

REALIZOWANE PROJEKTY

 

  1. AKDADEMIA PASJI ARTYSTYCZNYCH

Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski” w ramach zadania ,,Akademia pasji artystycznych” współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego w Toruniu organizuje zajęcia rozwojowe dla dzieci i młodzieży zagrożonej wykluczeniem społecznym w wieku 6-19 lat. Oferta zajęć obejmuje:

a) zajęcia taneczne, w ramach których dzieci uczyć się będą podstawowych kroków z zakresu tańca towarzyskiego, hip-hop oraz tańców integracyjnych;

b) zajęcia z zakresu fotografii, łączące fotografie oraz dobrą zabawę. Zajęcia umożliwią rozwinięcie pasji oraz doskonalenie umiejętności fotograficznych. Uczestnicy zajęć naucza się wykorzystywać techniki, które pozwolą na świadome i kreatywne posługiwanie się aparatem. Uczestnicy zajęć w celu doskonalenia swoich umiejętności wyjeżdżać będą również na zajęcia plenerowe. Na koniec zadania stworzony zostanie kalendarz na kolejny rok, zawierający zdjęcia wykonane podczas zajęć;

c) zajęcia z zakresu dziennikarstwa, w trakcie których uczestnicy zajęć rozwijać będą swoje pasje pisarskie, uczyć się będą redagować artykuły dotyczące aktualnych wydarzeń, jak również przeprowadzać wywiady z interesującymi osobami.