ZAPRASZAMY NA WARSZTATY

lipiec 24, 2023

Stowarzyszenie “Trampolina dla Polski” Oddział w Zduńskiej Woli oraz Zgromadzenie Zakonne Księży Orionistów w Polsce zaprasza młodzież i młodych dorosłych z powiatu zduńskowolskiego i włocławskiego do udziału w projekcie “Trampolina dla Polski – kampania informacyjno – edukacyjna, której celem jest wspomaganie młodych ludzi w zakładaniu rodziny, nie odkładaniu decyzji o rodzicielstwie oraz pomoc w pokonywaniu trudności w pożyciu małżeńskim.” 

W ramach projektu zapraszamy do udziału w:

 

  • cyklu warsztatów tematycznych z psychologiem, prawnikiem, mediatorem rodzinnym;
  • szkoleniu z zakresu social mediów;
  • realizacji kampanii promocyjnej;

 

Jest to projekt ukierunkowany na dobro wszystkich rodzin, niezależnie od ich statusu społecznego i materialnego, a także kształtujących i promujących pozytywny wizerunek małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny, rodziny, macierzyństwa, ojcostwa
i rodzicielstwa.

 

Powyższe działania:

 

  • poszerzą wiedzę uczestników na temat problemów i potrzeb rodzin, zagrożeń
    z jakimi się spotykają oraz narzędzi przeciwdziałania tym zagrożeniom;
  • zachęcą młodych ludzi do zawierania małżeństwa i do rodzicielstwa, ale także uświadomią im trudności, z jakimi mogą się spotkać oraz gdzie szukać pomocy i jak sobie z nimi radzić;
  • poszerzą u uczestników wiedzę z zakresu aktywnego prowadzenia kanałów w social mediach oraz przeprowadzania kampanii społecznych, marketingu, promocji i komunikacji.

Celem stworzonej przez uczestników kampanii jest pomóc młodym ludziom w podejmowaniu trudnej życiowej decyzji, jaką jest zawarcie związku małżeńskiego oraz podjęcie decyzji o rodzicielstwie poprzez uświadomienie im powagi sytuacji i wskazanie gdzie i w jaki sposób mogą sobie pomóc, jeżeli uznają, że takiej pomocy potrzebują.

 

Wypełnij formularz zgłoszeniowy i dołącz do Nas!

 

Link do formularza: https://forms.gle/pGxCERcbmTKPfaLJ6

 

Udział w projekcie jest bezpłatny. Projekt finansowany w ramach programu “Po pierwsze rodzina” organizowanego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej i Pełnomocnika Rządu do spraw polityki demograficznej.