WYBIERAM WARTOŚCI Z FUNDACJĄ ANWIL DLA WŁOCŁAWKA

marzec 31, 2021

,,Wybieram wartości” to nazwa projektu, który uzyskał grant Fundacji ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” w konkursie grantowym ,,Budujemy mosty”. Z uwagi na sytuację związaną z pandemią koronawirusa w naszym kraju nie wszystkie działania zaplanowane w ramach niniejszego projektu zostały zrealizowane. Za zgodą Zarządu fundacji dokonano określonych zmian w części merytorycznej i kosztorysie zadania.

Udało się zrealizować następujące działania:

– organizacja warsztatów z zakresu poznania siebie, swoich mocnych i słabych stron funkcjonowania, budowania zespołu i integracji,

– organizacja treningu umiejętności społecznych prowadzonego przez socjoterapeutę, w trakcie którego zastosowano wiele gier interakcyjnych z zakresu ,,teambuildingu”;

– organizacja szkolenia dotyczące wolontariatu, organizowania i koordynowania akcji społecznych, wyznaczania celów i planowania działań, jak również zarządzania projektem,

– organizacja szkolenia z zakresu komunikacji,

– warsztaty z zakresu wyznaczania celów życiowych, motywacji do działania i identyfikowania swojego systemu wartości;

Ponadto w ramach niniejszego projektu udało się powołać do życia salę szkoleniowo-warsztatową, która będzie wykorzystywana do dalszych działań międzypokoleniowych organizowanych dla naszej społeczności lokalnej przez stowarzyszenie.

Prace modernizacyjne w  sali warsztatowo-szkoleniowej obejmowały zarówno remont (malowanie ścian, sufitu, zakup krzeseł konferencyjnych z pulpitami, stołów konferencyjnych, wykładziny podłogowej, rolet), jak również wyposażenie w niezbędny sprzęt (laptop, projektor multimedialny z uchwytem, tablica suchościeralna magnetyczna, tablica typu flipchart mobilna z rozkładanymi ramionami).