WIZYTACJA KANONICZNA W NASZEJ PARAFII

październik 27, 2023

W dniach 26-27.10.2023r. w naszej wspólnocie parafialnej miała miejsce wizytacja kanoniczna Przełożonego Księży Orionistów w Polsce ks.  Krzysztofa Misia FDP oraz Ekonoma Prowincjalnego ks. Piotra Jaska FDP. Wizytacja ta miała na celu zapoznanie się z sytuacją panująca w parafii oraz we wspólnocie zakonnej. Wizytatorzy w tym czasie spotkali się z Radą Parafialną, która przedstawiła zakres działalności poszczególnych dzieł oraz grup działających przy naszej parafii.