USTANOWIENIE MINISTRANTÓW

marzec 14, 2021

Dnia 14 marca 2021r. podczas Mszy św. o godz. 11.30 miało miejsce uroczyste przyjęcie do grona ministrantów czterech nowych kandydatów. Złożyli oni przysięgę służby Bogu przy ołtarzu, po czym nastąpiło uroczyste włożenie poświęconej komży.
Życzymy nowym ministrantom dobrej i pięknej służby, niech ona będzie zachętą dla innych, który w przyszłości chcieliby dołączyć do wspólnoty ministranckiej.