SPORTOWA ALTERNATYWA

Sierpień 30, 2020

Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski” dzięki otrzymanemu grantowi Fundacji ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” zrealizowało projekt ,,Sportowa Alternatywa” w ramach konkursu grantowego ,,Wybieram sport – skreślam nudę”. Projekt ten skierowany był do młodzieży, dla której stworzono przestrzeń do podejmowania aktywności fizycznej, uprawiania sportu oraz szeroko pojętej rekreacji. Poprzez te działania udało się w sposób konstruktywny i pożyteczny zagospodarować czas pozaszkolny, dając możliwość zaangażowania się w działalność pozytywną.

Dzięki projektowi stworzono miejsce, w którym młodzież może dbać o swój rozwój i sprawność fizyczną, jak również atrakcyjnie spędzać swój wolny czas. W ramach otrzymanej dotacji stół do bilarda, piłkarzyków, tenisa stołowego oraz zorganizowano mini-siłownię. Młodzi ludzie pod okiem dorosłych wspólnie uczestniczyli w pracach remontowych oraz współdziałali w realizacji wszelkich działań.