Śp. Biskup Senior Bronisław Dembowski

Listopad 19, 2019

Śp. Ksiądz Biskup Senior
Bronisław Jan Maria Dembowski

Profesor doktor habilitowany
Wieloletni rektor kościoła św. Marcina w Warszawie
i kapelan Sióstr Franciszkanek Służebnic Krzyża
opiekun ruchu Katolickiej Odnowy Charyzmatycznej

Biskup Włocławski w latach 1992-2003

zmarł zaopatrzony Sakramentami świętymi dnia 16 listopada 2019 roku,
przeżywszy lat 92, w kapłaństwie lat 66, w biskupstwie lat 27.

Przeniesienie ciała Zmarłego z siedziby Kurii Diecezjalnej Włocławskiej do katedry nastąpi
w piątek dnia 22 listopada o godz. 14.30,
po czym o godz. 15.00 zostanie odprawiona Msza św. w Jego intencji.

Uroczystości pogrzebowe odbędą się w katedrze włocławskiej w sobotę 23 listopada o godz. 11.00,
po czym ciało Zmarłego zostanie złożone w krypcie Biskupów Włocławskich.