Różaniec Misyjny

Listopad 4, 2019

Miesiąc październik w Kościele  był miesiącem misyjnym.  Jego mottem były słowa: ,,Ochrzczeni i posłani: Kościół Chrystusa z misją świecie”. Poprzez jego przeżywanie papież pragnął rozbudzić w nas nową energię misyjnej przemiany życia.

W ostatnim tygodniu dziecięcych spotkań różańcowych nasza Świetlica ,,Trampolina” przygotowała różaniec misyjny. Każdego dnia dzieci poznawały działalność misyjną oraz problemy dzieci z różnych stron świata. Poprzez prezentacje i filmy dzieci mogły zobaczyć, jak wygląda życie ich rówieśników na innym kontynencie oraz z jakimi problemami się borykają, by następnie ofiarować swą modlitwę różańcową w ich intencji.  Dodatkową atrakcją naszych misyjnych spotkań był fakt, iż w ciągu tych trzech dni ks. Paweł odmawiał poszczególne ,,Zdrowaś Maryjo” w różnych językach świata.