PÓŁKOLONIE LETNIE 2024 – ,,WAKACJE Z MIEŚCIE Z ANWILEM”

czerwiec 18, 2024

NAZWA PROJEKTU: ,,WAKACJE W MIEŚCIE Z ANWILEM”

Organizator: Parafia rzymsko-Katolicka pw. Najświętszego Serca Jezusowego we Włocławku

 

Proces rekrutacji:

01.07.2024r. – od godz. 10:00 w salce kościoła przy ul Ostrowskiej 8 dla dzieci zamieszkujących osiedle Kazimierza Wielkiego we Włocławku.

Podstawą rekrutacji będzie wypełnienie karty uczestnika.

Pierwszeństwo udziału będą miały dzieci objęte systemem wspierania rodziny i pieczy zastępczej, wywodzące się z rodzin dysfunkcyjnych, o niskim statusie ekonomicznym. Informacje te uzyskane zostaną na podstawie deklaracji wypełnianych przez rodziców, jak również na podstawie wiedzy parafii.

03.07.2024 – godz. 10:00 rekrutacja uzupełniająca w przypadku wolnych miejsc dla dzieci z miasta Włocławek, tu liczyć się będzie kolejność zgłoszeń.

Informację o zakwalifikowaniu się na listę uczestników zajęć rodzice otrzymają sms od organizatora najpóźniej do dnia 03.07.2024r.

REGULAMIN PÓŁKOLONII REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH

Informacje o rekrutacji zostaną umieszczone na plakatach, w mediach społecznościowych, stronie internetowej parafii, gablocie informacyjnej przy parafii.

Każdy z Państwa może również wesprzeć działalność naszej świetlicy środowiskowej TRAMPOLINA

REMONT ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ TRAMPOLINA WE WŁOCŁAWKU – Pomagam z Radością (pomagamzradoscia.pl)