PÓŁKOLONIE LETNIE ,,WAKACJE W MOIM MIEŚCIE” – INFORMACJE

Czerwiec 8, 2021

Nasza Parafia po raz kolejny dzięki grantowi Fundacji ,,ANWIL” zorganizuje letni wypoczynek w formie półkolonii dla dzieci i młodzieży z terenu miasta Włocławek.

I TURNUS: 05. – 16.07.2021r.

II TURNUS: 19. – 30.07.2021r.

Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00.

Program zajęć obejmować będzie szereg zajęć o charakterze edukacyjnym prowadzonym w formie zabaw, turniejów wiedzy, zajęcia rozwojowe (np. taniec towarzyski, hip hop, tańce integracyjne, zajęcia plastyczne, muzyczne), zajęcia sportowo – ruchowe (np. turnieje sportowe, ZUMBA KIDS, wycieczka rowerowa, rajdy piesze).

Oprócz wyżej wspomnianych form aktywności dzieci i młodzież skorzystają z miejscowych atrakcji, jak np. kino, kręgle, park trampolin, Centrum Edukacji Ekologicznej, Park Linowy itp. Ważnym aspektem realizowanych działań będą zajęcia socjoterapeutyczne. Chcemy w ten sposób pomóc dzieciom i młodzieży na nowo odnaleźć się w realnej rzeczywistości poprzez integrację uczestników zajęć, rozwijanie umiejętności współpracy, komunikacji, rozwiązywania problemów itp. Zajęcia te będą miały na celu pokazanie bogactwa jakie niesie za sobą spotkanie z drugim człowiekiem i wartość innych osób w naszym życiu. Ponadto przeprowadzone zostaną zajęcia profilaktyczne w zakresie przestrzegania zasad bezpieczeństwa, higieny itp., jak również w zakresie przeciwdziałania podejmowaniu przez młodych ludzi zachowań ryzykownych oraz na temat uzależnień behawioralnych od Internetu, telefonów komórkowych.

Pragniemy, by czas wakacji upłynął w sposób bezpieczny, radosny, przyniósł odprężenie i odpoczynek, ale również dostarczał bodźców sprzyjających optymalnemu rozwojowi młodego człowieka.

Warunkiem uczestnictwa w półkoloniach jest wypełniona karta uczestnika, która można otrzymać w naszej świetlicy środowiskowej ,,Trampolina” w godzinach jej urzędowania, tj. od poniedziałku do piątku w godz. 14:00 – 18:00. Liczba miejsc ograniczona.

Jednocześnie pragniemy poinformować, że Stowarzyszenie Trampolina dla Polski, które funkcjonuje przy naszej parafii również będzie organizować półkolonie letnie w miesiącu sierpniu w terminie: 16. – 27.08.2021r.