PÓŁKOLONIE LETNIE ,,WAKACJE PEŁNE ZABAWY Z ANWILEM”

czerwiec 24, 2024

PÓŁKOLONIE LETNIE ,,WAKACJE PEŁNE ZABAWY Z ANWILEM”

 

Projekt dotyczy organizacji półkolonii letnich dla dzieci i młodzieży w wieku 7-14 lat z terenu miasta Włocławek. Planuje się organizację dwóch turnusów 5-dniowych. Zajęcia odbywać się będą od poniedziałku do piątku w godz. 10:00 – 14:00. W każdym turnusie udział weźmie 50-osobowa grupa dzieci.  Udział w zajęciach jest całkowicie bezpłatny.

Uczestnikami projektu będą dzieci i młodzież z terenu miasta Włocławek w wieku 7 – 14 lat, która zadeklaruje chęć wzięcia udziału w niniejszym projekcie. W sumie przewiduje się udział 100 uczestników. Podstawę przyjęcia dziecka stanowić będzie wypełniona i złożona w wyznaczonym terminie zgoda opiekunów prawnych dziecka. Dziecko może wziąć udział tylko w jednym turnusie w ramach niniejszego projektu.

TERMINY REKRUTACJI”

08.07.2024r. – rekrutacja uczestników; zapisy w siedzibie stowarzyszenia – salka ul. Ostrowska 8

10.07.2024r. – przesłanie informacji dotyczącej zakwalifikowania uczestnika.

REGULAMIN

REGULAMIN PÓŁKOLONII LETNICH (1)