OFERTA EDUKACYJNA ZSK IM. KS. J. DŁUGOSZA WE WŁOCŁAWKU

Maj 18, 2021

  1. Dyrektor Zespołu Szkół Katolickich im. księdza Jana Długosza we Włocławku informuje, że rekrutacja do klasy  pierwszej Publicznego Liceum Ogólnokształcącego rozpocznie się  dnia 17 maja 2021 r.  i potrwa do 21 czerwca 2021 r. Szkoła bierze udział w naborze elektronicznym.
  • W tym roku szkolnym otwieramy klasy o profilach: politechnicznym, humanistyczno-lingwistycznym i przyrodniczym;
  • „Długosz” z tytułem „Srebrnej Szkoły 2021”, druga szkoła we Włocławku, a trzynasta w województwie kujawsko-pomorskim w Rankingu Perspektyw, oferuje swoim uczniom dodatkowe lekcje języka łacińskiego i lekcje tańca towarzyskiego;
  • Liczne zajęcia pozalekcyjne umożliwiają uczniom rozwijanie talentów i pasji oraz osiąganie sukcesów w konkursach i olimpiadach.
  • Tradycyjny model wychowania w oparciu o wartości chrześcijańskie idzie w parze z wykorzystaniem nowych technologii w edukacji.
  1. Integralną częścią Zespołu Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza jest internat, do którego zapisy trwają od dnia 17 maja 2021 r. do  dnia 21 czerwca 2021 r.
  • 2,3,4 –osobowe pokoje z łazienkami,
  • całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej,
  • możliwość korzystania z sali gimnastycznej i siłowni,
  • nauka, odpoczynek, rekreacja i bezpieczeństwo.

Wnioski do pobrania oraz więcej szczegółów na internetowej stronie szkoły www.zskdlugosz.pl w zakładce Rekrutacja 2021/2022

Dla Państwa wygody i bezpieczeństwa zachęcamy do przesłania kompletu dokumentów listownie na adres Zespół Szkół Katolickich im. ks. Jana Długosza ul. Łęgska 26, 87-800 Włocławek.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY!