NIEDZIELA ŚWIĘTYCH

Listopad 16, 2019

Początek listopada z uwagi na Uroczystość Wszystkich Świętych jest czasem, w którym wspominamy swoich bliskich zmarłych, jak również naszych świętych patronów.

Po raz kolejny w naszej parafii Świetlica ,,Trampolina” zorganizowała ,,Niedzielę Świętych”. Podczas mszy świętej o godzinie 11:30, dzieci z naszej parafii przebrane za swoich świętych patronów w uroczystej procesji rozpoczęły nasze spotkanie modlitewne. Podczas kazania dzieci i młodzież z Trampoliny zaprezentowali krótką inscenizację ,,Niebiański sen”, w której przedstawili postacie świętych, którzy w bardzo młodym wieku oddali swe życie Bogu, jak również wskazali, jak powinniśmy żyć i postępować, by w przyszłości cieszyć się ,,świętych obcowaniem

“.