KOLEJNE GRANTY FUNDACJI ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” PRZYZNANE

Sierpień 4, 2020

Fundacja ,,ANWIL DLA WŁOCŁAWKA” po raz kolejny przyznała granty naszej parafii oraz Stowarzyszeniu ,,Trampolina dla Polski”. Złożone projekty w ramach konkursu grantowego ,,Budujemy mosty” znalazły uznanie w opinii fundacji. Dzięki wsparciu finansowemu będziemy mogli wspólnie realizować wiele interesujących przedsięwzięć.

Parafia Najświętszego Serca Jezusowego

Projekt: ,,Wspólnie działamy i czas miło spędzamy”

Niniejszy projekt dotyczy niwelowania skutków pandemii koronawirusa poprzez tworzenie przestrzeni do podejmowania wspólnych działań przez różne grupy społeczne: dzieci, młodzież, osoby dorosłe i starsze. Parafia planuje zorganizować szereg działań, które pozwolą na reintegracją społeczną, jak również sprzyjać będą budowaniu relacji międzypokoleniowych, wspólnym działania i spędzaniu czasu wolnego. Projekt obejmować będzie szereg inicjatyw, w którym udział będą mogli wziąć przedstawiciele wszystkich wspomnianych grup społecznych.

Grant finansowy: 13 750,00 zł

 

Stowarzyszenie ,,Trampolina dla Polski”

Projekt: ,,Wybieram wartości”.

Projekt zakłada cykliczną organizację koncertów – spotkań propagujących życie zgodne z wartościami, pozbawione używek, promujące  autorytety, motywujące do zmiany swoich negatywnych zachowań, jak również do zaangażowania się w działalność na rzecz innych. Adresatami niniejszych spotkań będą różne grupy społeczne: dorośli, seniorzy, ale zwłaszcza młodzi ludzie, bowiem część z nich zostanie zorganizowana we włocławskich szkołach. Uzupełnieniem niniejszych spotkań będą organizowane warsztaty, szkolenia oraz konferencje mające na celu dostarczyć określonej wiedzy, ukształtować konkretne umiejętności i  kompetencje, które uczestnicy będą mogli w przyszłości wykorzystać w niesieniu najbardziej adekwatnej formy pomocy i wsparcia osobom potrzebującym, jak również inicjować i planować działania na rzecz poprawy otaczającej rzeczywistości.

Grant finansowy: 26 500,00 zł