IMIENINY KSIĘDZA PROBOSZCZA

Kwiecień 26, 2021

23 kwietnia w naszej Wspólnocie Parafialnej obchodziliśmy imieniny ks. Proboszcza Jerzego Ćwiklaka. Tego dnia przypada również wspomnienie liturgiczne świętego Jerzego w kościele katolickich, a w Polsce wspominany jest również patron Polski św. Wojciech.

Św. Jerzy przyszedł na świat w III wieku w Kapadocji lub w Coventry (źródła historyczne podają dwa możliwe miejsca urodzenia), zmarł 23 kwietnia prawdopodobnie w 303 w Liddzie. Jest świętym kościoła katolickiego i prawosławnego. Zalicza się go do grona Czternastu Świętych Wspomożycieli.

Św. Jerzy jest patronem kilku państw: Anglii, Holandii, Gruzji, Portugalii, Hiszpanii, Rosji, Bośni, Serbii, Czarnogóry, Etiopii, Niemiec, Szwecji oraz Litwy. Patronuje również kilku miastom, takim jak Ferrara, Katalonia i Neapol. Ponadto jest patronem rycerzy, żołnierzy oraz wszelkich innych zawodów, które związane są z bronią. Patronuje również rolnikom, górnikom, artystom, więźniom, wędrowcom i harcerzom. Na jego szczególną opiekę można liczyć w czasach epidemii. Powstało również wiele zgromadzeń zakonnych i rycerskich pod jego wezwaniem np. Zakon św. Jerzego z Karyntii.

Naszemu Ks. Proboszczowi życzymy, by Dobry Bóg udzielał mu łaski: wiary, nadziei i miłości oraz by obdarzał Go zdrowiem i siłą, by jako kapłan dzielnie dążył do celu i ciągle na nowo odkrywał dar i sens powołania.