IMIENINY KSIĘDZA DYREKTORA JÓZEFA

marzec 22, 2021

19 marca przypada w kościele katolickim liturgiczna uroczystość św. Józefa, Oblubieńca Najświętszej Maryi Panny. Dzień ten jest szczególny z uwagi na fakt, iż Papież Franciszek ogłosił rok 2021 rokiem św. Józefa. Franciszek zaznaczył, że św. Józef konkretnie wyraził swoje przybrane ojcostwo, „czyniąc ze swego życia ofiarę z siebie w miłości oddanej służbie Mesjaszowi”. W Nim „Jezus widział czułość Boga”, czułość, która „pozwala przyjąć naszą słabość”, ponieważ „to właśnie pomimo naszej słabości i poprzez nią” realizuje się większość Bożych planów. Józef jest również ojcem w posłuszeństwie Bogu: poprzez swoje „fiat” ratuje Maryję i Jezusa oraz uczy swojego przybranego Syna „wypełniania woli Ojca”. Wezwany przez Boga do służby misji Jezusa, „współuczestniczy w wielkiej tajemnicy Odkupienia i jest prawdziwie sługą zbawienia.

Drugim powodem nadającym wyjątkowy charakter tego dnia dla naszej wspólnoty parafialnej są obchodzone w tym dniu imieniny ks. Dyrektora Józefa Pilicha. Zgromadzeni na mszy świętej o godz. 18:00 wypraszaliśmy wszelkie potrzebne łaski i błogosławieństwo dla niego w życiu osobistym i posłudze kapłańskiej.

Życzymy Księdzu Dyrektorowi przede wszystkim zdrowia, sił w pokonywaniu trudności dnia codziennego oraz by czerpiąc wzór ze swego świętego patrona ukazywał nam wszystkim drogę do zbawienia.