PIKNIK WOLONTARIATU

18 czerwca 2021r. przedstawiciele naszej Trampoliny wzięli udział w kolejnej edycji ,,PIKNIKU WOLONTARIATU” zorganizowanym przez Włocławskie Centrum Organizacji Pozarządowych. Celem pikniku była integracja środowiska wolontariatu poprzez wspólną zabawę, aktywność sportową i udział w atrakcjach pikniku, jak również wymiana informacji, pomysłów czy poszerzenie współpracy międzysektorowej.